SUOMEN OLUTSEURA –

KAIKKI INFO JA MUUTAKIN

SUOMEN OLUTSEURAN JÄSENYYS

Jäsenedut

  • Olutposti-lehden neljä kertaa vuodessa.
  • Tietoa oluista, tapahtumista ja uutisista.
  • Mahdollisuus osallistua tapahtumiin, koulutuksiin ja matkoihin.
  • Jäsenetuja yhteistyökumppaneilta, kuten ravintoloilta ympäri maan.

Jäseneksi voit liittyä täyttämällä liittymislomakkeen. Lomakkeen lähetettyäsi sähköpostiisi tulee lasku, jonka maksamalla jäsenyytesi aktivoituu. Jos kumppanisi on jo jäsen, tai haluatte molemmat liittyä samalla kertaa, olkaa lomakkeen lähettämisen jälkeen vielä yhteydessä jasenasiat@suomenolutseura.fi.

Suomen Olutseura ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi voi liittyä myös paikallisten olutseurojen kautta. Kannatusjäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Olutseuran jäsen! Voit päivittää jäsentietojasi ja ilmoittautua tapahtumiin seuran jäsenpalvelussa Flomembersissä. Sinulle on lähetetty sähköpostilla ohjeet kuinka kirjautua Flomembersiin. Jos tarvitset apua, meilaa osoitteeseen: jasenasiat(at)suomenolutseura.fi

HALLITUS 2024

Suomen Olutseuran hallitus valittiin vuosikokouksessa Helsingissä 16.3.2024.

 

Puheenjohtaja

Juha Sinisalo,
Vantaa
puheenjohtaja(at)suomenolutseura.fi

Varapuheenjohtaja

Johanna Siik, Helsinki

Kamreeri

Petri Ikonen,
Helsinki
talous(at)suomenolutseura.fi

Jäsenasiat

Erica Sterrantino, Vantaa jasenasiat(at)suomenolutseura.fi
 

Sihteeri

Mika Kulin,
Porvoo 

Rukkanen

Antti Kotti,
Somero

Tapahtumat

Jari Forsblom

Markku Lahti, Pori

Jouko Luttinen,
Vantaa

Jani Malinen, Orimattila

Viestintä

Karoliina Illmer

Vesa Lackman

Jouko Luttinen

Kumppanuusasiat

Mika Pippuri

Mika Apell

Kunnia-
puheenjohtajat

1997 M.A. Numminen

2005 Heino Tiilikainen

2009 Pekka Kantanen

2011 Eeva-Liisa ”Eve” Vaittinen

Kunniajäsenet

Seija Heinola

Kalevi Leppänen

Antero Niemi

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Suomen Olutseura ry:n jäsen- ja tapahtumiin ilmoittautumisrekisteri

Rekisterinpitäjä
Suomen Olutseura ry

PL 142, 00931 Helsinki

olut(at)suomenolutseura.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö
olut(at)suomenolutseura.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Lisäksi rekisteriin kerätään tapahtumiin ilmoittautuneiden ei jäsenten tiedot. Yhdistys voi kohdistaa näihin henkilöihin viestintää yhdistyksen toiminnasta.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Flomembers) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Flo Apps Oy) palvelimille.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset, maksusuoritukset ja yhteys rekisterissä olevaan avo/aviopuolisoon)
Lisätiedot (tapahtumailmoittautumiset ja muut jäsenen antamat tiedot.)
Tapahtumiin ilmoittautuneilta ei jäseniltä kerätään

Etunimi, sukunimi ja sähköposti sekä tapahtumaan osallistumiseen tarvittavaa tarkentavaa tietoa
Rekisterin tietolähteet, tietojen korjaaminen ja tarkastusoikeus
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Jokainen jäsen velvoitetaan tarkistamaan itseään koskevien tietojen oikeellisuus ja korjaamaan havaitsemansa puutteet tai virheelliset tiedot. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Jokaisella jäsenellä on mahdollisuus tarkastella yhdistyksen hänestä tallettamia tietoja kirjautumalla jäsenrekisteriin henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tunnukset saa jäsenrekisterin ylläpitäjältä liittymisen jälkeen.

Tapahtumiin liittyneet ei jäsenen tiedot poistetaan pyydettäessä tapahtuman jälkeen.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Nimi ja osoitetiedot luovutetaan säännöllisesti jäsenlehden toimituta varten kolmannelle osapuolelle. Kolmas osapuoli saa käyttää näitä tietoja ainoastaan jäsenlehden postittamiseen. Tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja ei luovuteta. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy).

Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa seuraavasti:

Välineeseen kirjautuminen on salattu 256-bittisellä SSL-suojauksella.
Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. Salasanoja ei välitetä sähköpostilla.
Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.
Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, tallennetaan järjestelmälogiin.
Järjestelmä sijaitsee murtosuojatussa ja vartioidussa palvelinsalissa, jonka kuluntarkkailujärjestelmä on varustettu liiketunnistimin ja kameravalvonnalla. Laitteistoihin on fyysinen pääsy ainoastaan nimetyillä vanhemmilla järjestelmänvalvojilla.

Yhdistys ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

SÄÄNNÖT

Suomen Olutseura ry:n säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Olutseura ry, ruotsiksi Finlands Ölförening rf ja sen kotipaikka on Helsinki. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SOS tai FÖF.

2. TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on topeliaanisessa hengessä vaalia ja edistää olutkulttuuria, toimia oluen kuluttajien etujärjestönä sekä kohottaa oluen ja sen käyttäjien sosiaalista arvostusta.
Yhdistys tekee valistustyötä, joka edistää nykyaikaisen alkoholipolitiikan mukaisesti alkoholin kulutustottumusten suuntautumista väkevistä alkoholijuomista mietoihin, erityisesti olueen sekä kehittää ravintolakulttuurin ja vähittäiskaupan olutkulttuurin laatua
– painottaen alkoholinkäytön kohtuullisuutta;
– nostaen oluen tuntemuksen tasoa;
– kannustaen saatavilla olevan olutvalikoiman monipuolistumisen kehittymistä ja
– tähdäten suomalaisen panimoteollisuuden monipuolisuuteen.

3. TOIMINNAN LAATU

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys perustaa ja tukee paikallisia olutseuroja ja järjestää yhdessä niiden kanssa oluen maistajais- ja testaustilaisuuksia, koulutustilaisuuksia ja tutustumismatkoja. Yhdistys harjoittaa kustannus- ja julkaisutoimintaa ja yleistä olueen liittyvää tuote- ja tapakasvatus-neuvontaa. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta, järjestää arpajaisia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa oluen ja olutkulttuuriin liittyvien oheistuotteiden kuten, kirjojen, asusteiden yms. kauppaa.

4. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen 18 vuotta täyttänyt hyvämaineinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi yhdistykseen voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai muuten edistänyt sen tarkoituksen toteuttamista.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseneksi hyväksytyn henkilön nimi kirjoitetaan yhdistyksen jäsenluetteloon, johon merkitään muutkin häntä koskevat tarpeelliset henkilötiedot. Jäseneksi hyväksytylle annetaan jäsenkortti.

Varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kannattajajäsenen liittymis- ja jäsenmaksun määrää yhdistyksen hallitus. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi mikäli hän on laiminlyönyt vuotuisen jäsenmaksunsa suorittamisen yli kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista taikka vahingoittaa sen mainetta.

Erottamisperusteena on pidettävä erityisesti syyllistymistä rangaistavaan tekoon alkoholin vaikutuksen alaisena.

5. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, vähintään viisi ja enintään yhdeksän muuta vuosikokouksessa valittua jäsentä sekä enintään viisi varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen muiden jäsenten sekä varajäsenten toimikausi on kaksi vuotta niin, että puolet tai lähinnä puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Kesken toimikauden eronneen hallituksen jäsenen tilalle valitun uuden jäsenen erovuoro määräytyy edeltäjän toimikauden mukaan. Hallituksen jäsenten vaalissa on huomioitava alueellinen edustus.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä tarvittaessa palkkaa toiminnanjohtajan ja muita toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Varajäsenet edustavat hallituksen jäseniä, heidän poissaollessaan. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä muu henkilö.

7. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:

1. kokous avataan;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3. tarkastetaan äänivaltaisten luettelo;

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

6. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto;

7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä varsinaisilta jäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

9. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan seuran puheenjohtajaksi;

10. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle;

11. valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varatoiminnantarkastaja;

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

13. kokous päätetään.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjallisesti, taikka sähköpostin välityksellä, kullekin jäsenelle lähetetyllä kokouskutsulla.

Yhdistyksen kokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki varsinaiset jäsenet.

Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti kokousta edeltävän täyden kuukauden loppuun mennessä.

Jäsenillä on oikeus valtuuttaa asiamies edustamaan itseään kokouksessa. Valtuutus on esitettävä valtakirjalla.

9. YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.